Wie zijn we

Stichting Welzijn Projecten Indonesië heeft ten doel het verlenen van directe hulp aan de hulpbehoevende mens in Indonesië, evenals het stimuleren van de ontwikkeling van de revalidatie en zorg aan kinderen en volwassenen in Indonesië en voorts alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en geen religieuze of politieke voorkeur.
Zorg, educatie, opvang en begeleiding van mensen kan alleen en moet plaatsvinden met inzet vanuit de Indonesische hulpvrager, hierbij kan gedacht worden aan ‘wat is de (financiële) inbreng van de hulpvrager’.

De  bestuursleden zijn:

John A.G Pattipeilohy, voorzitter en uitvoerder van de projecten,

Mr. Arjen H. Chr. Heere, secretaris, advocaat te Rotterdam,

Mr. Paul M de Haan, penningmeester, fiscalist te Rotterdam,

Dr. Lia van Zuijlen, bestuurder, arts-specialist te Rotterdam,

 

Commissie van aanbeveling:

Dr. N. van Dam, voormalig ambassadeur van Nederland in Indonesie

De heer P Schurink, architect te Rotterdam

Freek Bartels, Musicalacteur