Links

www.indonesie.startpagina.nl  

www.maluku.startpagina.nl

www.pelita.nl
Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening.

www.linkis.nl
Linkis is een samenwerkingsverband van medefinancierings organisaties, thematische medefinancieringsorganisaties en COS  Nederland.

www.cordaid.com 
Cordaid is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met meer  dan 90 jaar ervaring en expertise in  noodhulp en structurele  hulp.

www.medic.nl
Medic is een vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan hulpvragers  in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of  ideologie.

www.rahanyamtel.nl
Is een stichting met als doel voor de Kei Eilanden, het verbeteren van de gezondheidszorg en het bevorderen van deelname aan het onderwijs.

www.vlissingen-ambon.nl
website van stedenband Vlissingen en Ambon

www.minbuza.nl
via deze link kunt u alle Nederlandse ambassades bereiken

www.latitudes.nu
Engelstalige site over Indonesie en Zuidoost Azie

www.dhin.nl
Dental Health International Nederland in Linschoten

www.guesthousesamakta.com
Is een onderdeel van Kubca Samakta

www.dvdv.nl
Zij steunen SWPI waar mogelijk en hebben ook trainingen gegeven in Bandung

www.leodejong.nl
'Rotterdam waar leg dat'